Buďte vítáni v této prezentaci

pict0373

Umělecké štukatérství je starý obor, který zpracovává dekorativní motivy a čerpá jednak ze vzorů přírodních, ale také vzorů vycházejících z původně funkčních částí architektury. Celý systém je pak přirozeně vycházející z plasticity a tedy hry světla a stínu, který třetí rozměr poskytuje . Minulé epochy tak díky uchopení těchto zákonitostí a schopností komplexního souznění tvorby s různými obory vytvořily díla, kterým se obdivujeme dodnes.

20-052

Rádi bychom naší činností navázali plnohodnotně a komplexně na předchozí generace. Jsme držitelé licence ministerstva kultury pro obnovu památek, které převážně naplňují naši činnost. Přesto se uměleckým štukatérstvím zabýváme  také  jako oborem týkajícím se uměleckého řemesla  a nabízíme naprosto individuální přístup při každé zakázce, která je novým tvůrčím počinem. Cílem je orientovat činnost na specifické potřeby vycházející od investora a kredit budujeme na odmítnutí prefabrikace a jiných způsobech devalvace tohoto oboru. I při zadáních klasických požadavků postupujeme naprosto samostatným způsobem pomocí konzultací a návrhů, čímž se docílí, že realizovaná díla jsou naprosto originální a vytvořena pro dané místo. Tvarosloví výzdoby pak vychází  z kontextu historického, respektující logiku a původ evropského tvarosloví a slohů. Při respektování uvedených vztahů  využíváme nových invencí u zcela nově vznikajících děl. V součastné době se v oboru interpretují především historické slohy a jen výjimečně je dán požadavek na moderní pojetí, které ovšem nabízí mnoho přitažlivých a efektních možností.

20f-0011